Toimintamme perustuu asiakkaan yksityisyyden kunnioittamiseen, molemminpuoliseen luottamukseen, asiakaslähtöisyyteen ja turvallisuuteen.

Hoidamme asiakkaitamme huolellisesti ja yksilöllisesti jokaisen elämäntilanne ja voimavarat huomioiden. Teemme työmme asiakkaan ehdoilla ja huolehdimme asiakkaan itsemääräräämisoikeuden toteutumisesta ja asiakastyytyväisyydestä. Samat tutut hoitajat takaavat laadukkaan hoitosuhteen. Työ toteutetaan lain vaatimin edellytyksin ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Asiakkaan hoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa ja muiden tahojen kanssa, jotka osallistuvat asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon.

Asiakkaan kanssa laaditaan aina ennen toiminnan aloittamista kirjallinen palvelusopimus, josta käy ilmi palvelun laatu,tarpeet ja tavoitteet, tuntimäärä ja hinta. Palvelusopimuksen allekirjoittavat asiakas ja palveluntuottaja sekä tarvittaessa omainen tai muu asiakkaan hoidosta vastaava taho. Palvelusopimus on edellytys arvonlisäverottomalle palvelulle.