Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Keski-Suomen KotiHoiva Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Keski-Suomen KotiHoiva Oy
Y-tunnus: 2625313-7
Osoite: PL 2
Postinumero: 40801
Postitoimipaikka: Vaajakoski
Puhelinnumero: 040-1793387
Sähköpostiosoite: info@kskotihoiva.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Saara Pölkki

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Keski-Suomen KotiHoiva Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

  • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
  • Markkinointi

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Valviran rekisteristä hankitaan hoitajien tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Keski-Suomen KotiHoiva Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Henkilötunnus
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Keski-Suomen KotiHoiva Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Fyysisiä kopiota tiedoista säilytetään lukkojen takana. Pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Keski-Suomen KotiHoiva Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Keski-Suomen KotiHoiva Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.